Identyfikacja osób

Pobieramy materiał porównawczy do identyfikacji mówców na terenie całej Polski.

Identyfikacja osób polega na sprawdzeniu ogółu indywidualnych cech mowy, takich jak:

  • sposób artykułowania głosek i ich akcentowania,
  • sposób oddychania,
  • dobór i zakres używanego słownictwa,
  • budowa zdań,
  • ocena parametrów mierzalnych.

Aby zidentyfikować jednoznacznie "mówcę", należy dysponować odpowiednim materiałem porównawczym. Im mniej nagrania dowodowego, tym więcej należy uzyskać materiału porównawczego.