Badania audiowizualne

Kamery przemysłowe – nagrania – badania audiowizualne są:

1. Oszacowanie systemu na podstawie, którego utworzony został zapis,
2. Oszacowanie autentyczności takiego zapisu na taśmie,
3. Oszacowanie jakości wykorzystanego sprzętu, w celu utworzenia zapisu – analogowy lub cyfrowy,
4. Określenie czy utworzone zostały jakieś kopie oraz w jakich ilościach,
5. Przeprowadzenie dokumentacji, czyli stop klatek z taśmy, która stanowi dowód,
6. Wykonanie stenogramu wypowiedzi zarejestrowanych na taśmie dowodowej,
7. Utworzenie dokumentacji również w postaci elektronicznej,
8. Wykonanie kopii zapisu – kopia w popularnym formacie,
9. Obróbka obrazu na taśmie – cyfrowa,
10. Określenie zapisu,
11. Oszacowanie sytemu, ale także ustalenie prawdziwości zapisu,
12. Ustalenie identyfikacji antropologicznej osób zarejestrowanych na taśmie,
13. Ustalenie ilości wykonanych kopii, – jeśli zostały utworzone,
14. Utworzenie z taśmy dowodowej tak zwanych stop klatek,
15. Badanie zapisów danego video,
16. Badanie fotografii,
17. Badanie nagrań AV,
18. Zweryfikowanie zarówno osób jak i przedmiotów utrwalonych na taśmie lub na zdjęciach,
19. Oszacowanie całości, czyli typu, systemu a także autentyczności takiego zapisu – trzeba ustalić czy nie zaszły próby fałszerstwa, np. preparowania, przerabiania zdjęć, montowania danych scen na filmie,
20. Określenie kopii – ilość.