Badania autentyczności nagrania

Badanie autentyczności nagrania polega na stwierdzeniu:

  • czy zapisano całą rozmowę czy tylko jej fragmenty,
  • czy po nagraniu nic z niego nie usunięto (np. fragmenty zdań, słowa),
  • czy nie zmieniono kolejności wypowiedzi,
  • czy nagranie to montaż kilku innych rozmów,
  • czy nagranie lub nagrania zarejestrowano na tym samych sprzęcie i w tych samych warunkach akustycznych.